مقالات

آوریل 18, 2019

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید چه در زمان اعتراض مشتریان ، یا زمان سخت گیری و ایرادگیری آنها همیشه خونسردی […]
آوریل 18, 2019

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید چه در زمان اعتراض مشتریان ، یا زمان سخت گیری و ایرادگیری آنها همیشه خونسردی […]
آوریل 18, 2019

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند در هر سازمان و کسب و کاری مطالعه اینکه چرا مشتریان ناخشنود هستند بسیار مهم است ، […]
آوریل 18, 2019

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید چه در زمان اعتراض مشتریان ، یا زمان سخت گیری و ایرادگیری آنها همیشه خونسردی […]
آوریل 18, 2019

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند در هر سازمان و کسب و کاری مطالعه اینکه چرا مشتریان ناخشنود هستند بسیار مهم است ، […]

خدمات من

skyline

کارگذار فروش (برای شرکت ها)

 • بهره برداری
 • کارگزاری فروش
 • مشاور برندینگ
 • مشاوره تبلیغات
2

کارگذار فروش (برای اشخاص)

 • مشاوره خرید
 • مشاوره فروش
3

مشاوره

 • مشاوره کسب و کار سنتی
 • مشاوره کسب و کار آنلاین
 • مشاوره برندینگ شخصی
 • مشاوره برندینگ شرکتی
 • مشاوره بازاریابی و فروش
 • مشاوره سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم
 • مشاوره سرمایه گذاری در عمان و امارات
 • مشاوره واردات و صادرات از کشور های حوزه خلیج فارس و چین
4

آموزش

 • آموزش خرید واحد های تجاری در مال و مراکز خرید
 • آموزش فروش واحد های تجاری در مال و مراکز خرید