محمد رسول کریمان

مهندس محمد رسول کریمان

بازاریابی، فروش،برندینگ، تبلیغات

مهندس محمد رسول کریمان

بازاریابی، فروش،برندینگ، تبلیغات

مهندس محمد رسول کریمان

بازاریابی، فروش،برندینگ، تبلیغات

وب سایت رسمی مهندس محمد رسول کریمان خوش آمدید

تخصص مملو از پیچیدگی نیست، تخصص از میان بردن پیچیدگی ها است!

مشاور بین المللی مدیریت و کسب و کار و مدرس بازاریابی، فروش، برندسازی و تبلیغات

بیش از ۸۰ شرکت و برند معتبر داخلی و بین المللی تا کنون از خدمات مشاوره ای مهندس رسول کریمان در حوزه های تخصصی بازاریابی، برندسازی، فروش، شبکه توزیع، زنجیره تامین، تبلیغات و ارتباطات یکپارچه بازاریابی و بازاریابی دیجیتالی استفاده نموده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

منابع انسانی هر سازمانی بیشترین سهم و نقش را در موفقیت یا ناکامی آن دارند! آموزش و توسعه مهارت ها و توانمندیهای کاربردی، اجرایی و تصمیم گیری کارکنان هر سازمانی، پایدارترین سرمایه گذاری است که هر سازمان می تواند برای آینده خود انجام دهد

 

درباره ما

آخرین یادداشت ها

مشاور بین المللی مدیریت و کسب و کار و مدرس بازاریابی، فروش، برندسازی و تبلیغات

Notes

برخی از سازمان ها، شرکت ها و برندهایی که از خدمات مشاوره مهندس محمد رسول کریمان استفاده می نمایند