رسول کریمان در یک نگاه

محمد رسول کریمان مدیر فروش مجتمع تجاری زیتون قشم است. او یکی از رکورد داران فروش واحدهای تجاری در کشور است که بیش از 1500 واحد تجاری در طول فعالیت او به مرحله فروش رسیده است.

300 4300 917 98+

مقالات