هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل


: 322

شما میتوانید در طول زندگی یک مشاهده گر باشید ، یا میتوانید انتخاب کنید که یک شرکت کننده باشید

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل

افراد بسیار موفق میدانند که زندگی انتخاب عرضه میکند ، شما میتوانید در طول زندگی یک مشاهده گر باشید ، یا میتوانید انتخاب کنید که یک شرکت کننده باشید میتوانید انتخاب کنید که زندگی را بگذرانید یا انتخاب کنید که صرفا وجود داشته باشید. انتخابی که شما انجام میدهید مشخص میکند که با نتایج زندگی میکنید یا با بهانه ها ، هیچ کس با تماشای عملکرد دیگران موفق نخواهد شد گرچه بسیاری از مردم در این راه تلاش میکنند.

بسیاری از مردم این شعار نایک را " فقط انجامش دهید " را می پسندند ، این شعار ما را دعوت به عمل کردن میکند ، از دید من این شعار حکایت از طفره روی دارد ، فقط انجامش دهید ، اما چه وقت ؟

فقط انجامش دهید فقط مربوط به نیات است تا به اعمال ، واقعیت این است که ما دربسیاری از مواقع بر اساس نیاتمان درباره خود داوری میکنیم ، در حالیکه دیگران گرایش دارند از روی اعمالمان نسبت به ما قضاوت کنند ، چالشی که ما بعنوان افراد بزرگسال با آن روبرو هستیم ، کمبود نیات نیست ، بلکه کمبود عمل است ، نیات آسان هستند دست زدن به اقدام بخش سخت کار است ، اگر ما هرچه را که قصدش را داشتیم انجام میدادیم به موفقیتهای بی شماری دست پیدا میکردیم ، افراد موفق از فلسفه هم اکنون انجامش دهید استقبال میکنند و افکارشان را به بعد عمل انتقال میدهند.

مردم گرایش به طفره رفتن از انجام کارها دارند ، در واقع این کاری است که بسیاری از ما روز خود را با آن آغاز میکنیم ، برای اندکی چرت بیشتر دو سه بار زنگ ساعت را میفشارید ، مشکل دیگری که ما بعنوان افراد بزرگسال با آن درگیر هستیم این است که مایل هستیم راه آسان را جستجو کنیم ، مسیری که حداقل مقاومت را داشته باشد ، طفره روی به شکل نوعی ویروس بزرگترین دشمن ما شده است ، زندگی انتخاب دیگری نیز به ما میدهد میتوانیم انتخاب کنیم که رنج انضباط را تجربه کنیم یا رنج تاسف را ، رنج تاسف پرهزینه است و تا آخر عمر باقی میماند ، در حالیکه رنج ناشی از ناراحتی انضباط پاداش دهنده است  و زندگی شما را تقویت میکند .

برای اینکه ببینیم جامعه چگونه تاثیر نگرش " هم اکنون انجامش دادید " را تایید میکند لازم نیست راه دوری بروید. در سال 1975 بیل گیتس مشغول کار در زیرزمین خانه اش با عشق خود یعنی کامپیوتر بود. مادرش می گفت همیشه با او بر سر اینکه بیل برای شام بالا بیاید بگو مگو داشت. شاید درزمانی انگیزه های او مالی بود ، اما حالا دیگر خیر ، آنچه وی را بر می انگیخت عشق او به کارش بود ، یک بار پدرم به من گفت که سنجش حقیقی عشقت به کار این است که بخواهی آن را مجانی انجام دهی.

یکی از بهترین راهکارها برای ایجاد نگرش هم اکنون انجامش دهید ، ایجاد یادآوری کننده هاست ، ساعت مچی خود را به دست مخالف خود ببندید ، این باعث میشود که کمی ناراحت شوید اما این ناراحتی همیشه به شما یادآوری میکند که عمل گرا باشید .

هر کسب و کار امروزی ، کوچک یا بزرگ ، در جایی یک پندار " فقط انجامش دهید " با یک طرح عملی بوده که تحقق یافته است. شرکتی که شما اکنون برای آن کار میکنید نتیجه عمل کردن به جمله " هم اکنون انجامش دهید " از سوی یک فرد است .

 

( نوشته ایی از تیم برتاپت از کتاب تئوری های فروش موفق )