انواع مشتریان شما در یک کسب و کار چه کسانی هستند ؟


: 408

در نهایت مشتریان تامین کنندگان اصلی هر کسب و کاری هستند ، جریان درآمدی که تمام مخارج سیستم شما را تامین میکند از همین مشتریان شماست

انواع مشتریان شما در یک کسب و کار چه کسانی هستند ؟

در نهایت مشتریان تامین کنندگان اصلی هر کسب و کاری هستند ، جریان درآمدی که تمام مخارج سیستم شما را تامین میکند از همین مشتریان شماست ، شما میتوانید بهترین محصول ، بهترین تبلیغات و بهترین سیستم مدیریت را داشته باشید اما بدون جریان درآمدی به مشکل خواهید خورد. جریان درآمدی به طور مستقیم از همین مشتریان و از راه فروش بدست خواهد آمد. در اینجا نگاه کنیم و ببینیم که چه نوع مشتریانی در هر کسب و کار وجود دارند.

مشتری بیرونی :

افراد یا سازمانهایی که به محصول یا خدمات شما نیاز دارند و اجناس شما را در قبال پول میخرند بودجه ایی دارند که بخشی از آن را در مبادله با یک راه حل که نیازها و انتظاراتشان را تامین میکند به شما خواهند داد ، با این فرض من از روی محبت از مشتریان بیرونی بعنوان دارندگان کیف پول یاد میکنم آنها از نظر مالی مختارند که تصمیم بگیرند که بودجه خود را کجا و چگونه هزینه کنند و شما و رقبای شما برای بدست آوردن این کیف پول در حال رقابت هستید.

متحدان :

اینها کاربران محصول یا خدمات شما هستند و نه تصمیم گیرندگان نهایی ، معمولا این مشتریان کیف پولی ندارند ، اما نقشی حیاتی درموفقیت شما ایفا میکنند آنان تصمیم گیر نهایی نیستند ما تاثیر زیادی در نتیجه کار دارند ، در نظر گرفتن این بخش از افراد بعنوان متحدان در رشد و موفقیت شما بسیار حیاتی است . متحدان میتوانند اطلاعاتی خوبی داشته باشند ، روابط خوبی داشته باشند ، اهرمهایی داشته باشند که مستقیما به شما پول نرسد اما در بلندمدت منافع بالایی برای شما داشته باشد.

مشتری درون سازمانی :

مشتریان درون سازمان شما همان کارکنان و مدیران محل کسب وکار شمایند ، از شما حمایت میکنند و کمکتان میکنند که در نظر مشتریان بیرونی چهره خوبی داشته باشید ،  روابط درونی ضعیف شما با این افراد قطعا به کسب و کار شما آسیب خواهد زد ، این به شما مربوط است که تمام منابع شرکت خود از جمله کارکنان و پرسنل را بسیج کنید تا مشکلاتشان حل شود. موفقیت بلندمدت یعنی تمرکز بر کل شرکت و منابع آن در جهت کمک و خدمت صحیح به مشتریان

همچنین شما مشتریان درونی شخصی نیز دارید ، اعضای خانواده شما ، همسر ، والدین و دیگر افراد مهم زندگیتان نیز مشتریان درونی شخصی شما هستند که باید به نیازهای آنها رسیدگی کنید.

مشتری تکراری :

آنها گوهرهای کسب وکار شما هستند ، اگر کار خود را در اولین بار خوب انجام دهید ، غالبا پاداش خود را با یافتن فرصت دیگری برای خدمت به آنان دریافت خواهید کرد ، این مشتریان به شما پول بیشتری خواهند داد ، بنابراین آنها را خشنود سازید کمتر وعده بدهید و بیشتر عمل کنید.

مشتریان دوباره متولد شده :

اینها مشتریان قبلی هستند که دیگر با شما کار نمیکنند ، آنها به دلیلی شما را فراموش کرده اند و یا هنوز از دستتان ناراحت هستند ، من پیشنهاد میکنم که پرونده های آنها را جستجو کنید ، تماسی با ایشان بگیرید ، و گله ها و شکایتهای خود را برطرف کنید ، از خود راضی بودن را کنار بگذارید و به آنان پیشنهادی برای جبران منافات بدهید ، تا خشنود شوند ، هرکاری را که میتوانید برای بهبود وضعیت خود انجام دهید ، دلجویی کنید ، بسیار پیش می آید که آنها میپذیرند و تبدیل به مشتریان وفادار شما خواهند شد.

کیسه های باد :

افرادی که فقط ایرادگیر هستند و در نهایت هم پولی به شما پرداخت نمیکنند ، هیچ چیز بدتر از این نیست که ساعات کاری خود را درگیر این افراد کنید .

( برگرفته از کتاب تئوریهای فروش موفق )