میزبانی بزگترین جزیره خلیج فارس برای حضور سرمایه گذاران خارجی در نشست اقتصادی مشترک با سفرای کره جنوبی و نیوزیلند