فوریه 12, 2019

ارزش مشتریان را برمنبای رابطه طولانی مدت در نظر بگیرید

باربارا ای گلانز در کتاب چگونه از مشتریان خود مراقبت کنید نکته جالبی مطرح میکند که در اینجا به آن اشاره شده است ارزش مشتریان را […]
فوریه 12, 2019

مردم چه چیزی میخرند و چرا ؟

اگر میخواهید برای محصول یا خدمت خود بازاریابی کنید دانستن اینکه چرا مردم میخرند بسیار مفید است مردم چه چیزی میخرند و چرا ؟ اگر میخواهید […]
فوریه 12, 2019

چند نکته برای موفقیت در مذاکره

برای اینکه تبدیل به مذاکره کننده خبره شویم باید چند سال زمان و تمرین بگذاریم ، اما در اینجا هفت نکته ذکر شده که فرآیند مذاکره […]
فوریه 12, 2019

رشد در خروج از منطقه راحتی ماست

افراد بسیار موفق میدانند که رشد فقط از راه تدوین هدفهایی محقق خواهد شد که آنان را وادار به گسترش منطقه راحتی کند رشد در خروج […]
فوریه 12, 2019

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل

شما میتوانید در طول زندگی یک مشاهده گر باشید ، یا میتوانید انتخاب کنید که یک شرکت کننده باشید هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه […]
فوریه 12, 2019

انواع مشتریان شما در یک کسب و کار چه کسانی هستند ؟

در نهایت مشتریان تامین کنندگان اصلی هر کسب و کاری هستند ، جریان درآمدی که تمام مخارج سیستم شما را تامین میکند از همین مشتریان شماست […]
فوریه 12, 2019

شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی

اکثر ما فکر میکنیم که شنوندگان خوبی هستیم ، اما با گوش دادن از سر تنبلی بهای سنگینی پرداخت خواهیم کرد شنونده خوب بودن ، یکی […]
فوریه 12, 2019

شاهد مثالهایی از ارتقای تجربه مشتری

یکی از بهترین راه ها برای وفادارسازی مشتریان این است که کاری کنیم لحظه انتخاب آنقدر برای او دلچسب باشد که به مشتری وفادار تبدیل گردد. […]
فوریه 12, 2019

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند

در هر سازمان و کسب و کاری مطالعه اینکه چرا مشتریان ناخشنود هستند بسیار مهم است بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند در […]