تبلیغات

آوریل 18, 2019

تبلیغات دهان به دهان موثرترین ابزار تبلیغات

تبلیغات دهان به دهان موثرترین ابزار تبلیغات   مهمترین تبلیغ در جوامع شرقی خصوصا کشوری مثل ایران که مردم برای ارتباط با یکدیگر نیازی به شناخت […]
آوریل 17, 2019

روش صحبت با مشتريان با اثرگذاری عمیق

روش صحبت با مشتريان با اثرگذاری عمیق اين مقاله روشی عملی برای ايجاد ارتباط با مشتريان ارائه می كند.نويسندگان اين مقاله،دايان برن بام و تام لاركين،هر […]
فوریه 12, 2019

ارزش مشتریان را برمنبای رابطه طولانی مدت در نظر بگیرید

باربارا ای گلانز در کتاب چگونه از مشتریان خود مراقبت کنید نکته جالبی مطرح میکند که در اینجا به آن اشاره شده است ارزش مشتریان را […]