آوریل 18, 2019

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید چه در زمان اعتراض مشتریان ، یا زمان سخت گیری و ایرادگیری آنها همیشه خونسردی […]
آوریل 18, 2019

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند

بررسی کنید چرا مشتریان از سازمان شما ناخشنود هستند در هر سازمان و کسب و کاری مطالعه اینکه چرا مشتریان ناخشنود هستند بسیار مهم است ، […]
آوریل 18, 2019

شاهد مثالهایی از ارتقای تجربه مشتری

یکی از بهترین راه ها برای وفادارسازی مشتریان این است که کاری کنیم لحظه انتخاب آنقدر برای او دلچسب باشد که به مشتری وفادار تبدیل گردد. […]
آوریل 18, 2019

شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی

شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی اکثر ما فکر میکنیم که شنوندگان خوبی هستیم ، اما با گوش دادن از سر […]
آوریل 18, 2019

انواع مشتریان شما در یک کسب و کار چه کسانی هستند ؟

انواع مشتریان شما در یک کسب و کار چه کسانی هستند ؟ در نهایت مشتریان تامین کنندگان اصلی هر کسب و کاری هستند ، جریان درآمدی […]
آوریل 18, 2019

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل افراد بسیار موفق میدانند که زندگی انتخاب عرضه میکند ، شما میتوانید در طول زندگی یک مشاهده […]
آوریل 18, 2019

رشد در خروج از منطقه راحتی ماست

رشد در خروج از منطقه راحتی ماست افراد بسیار موفق میدانند که رشد فقط از راه تدوین هدفهایی محقق خواهد شد که آنان را وادار به […]
آوریل 18, 2019

چند نکته برای موفقیت در مذاکره

چند نکته برای موفقیت در مذاکره مذاکره کردن اصولا فقط برای مذاکره کنندگان نیست ، همه مدیران باید با همکاران و روسا و اعضای تیم و […]
آوریل 18, 2019

مردم چه چیزی میخرند و چرا ؟

مردم چه چیزی میخرند و چرا ؟ اگر میخواهید برای محصول یا خدمت خود بازاریابی کنید دانستن اینکه چرا مردم میخرند بسیار مفید است ، شاید […]