بازاریابی

آوریل 18, 2019

استراتژیهای بازاریابی برای سازمانهای خدماتی از دیدگاه مایکل پورتر

استراتژیهای بازاریابی برای سازمانهای خدماتی از دیدگاه مایکل پورتر مایکل پورتر از برجسته ترین نظریه پردازان اقتصادی در جهان است او برای غلبه شرکتهای خدماتی بر […]
آوریل 17, 2019

چهار اصل بازاریابی ویروسی در جهت سرایت اجتماعی

چهار اصل بازاریابی ویروسی در جهت سرایت اجتماعی   چهار اصل بازاریابی سرایت یا بازاریابی ویروسی نشان میدهند مردم چگونه درباره ایده ها ، اهداف و […]
آوریل 17, 2019

خلاصه ایی از کتاب مسری ( بازاریابی ویروسی )

خلاصه ایی از کتاب مسری ( بازاریابی ویروسی ) فکر میکنید چه عواملی باعث صحبت کردن مردم درباره محصولات ، ایده ها و خدمات و تبلیغ […]
آوریل 17, 2019

بازاریابی ترویجی در جهت فروش بیشتر

بازاریابی ترویجی در جهت فروش بیشتر   روش بازاریابی ترویجی به شرکتها کمک میکند که به اهداف استراتژیک خود دست پیدا کنند. این روش شامل قرعه […]
آوریل 17, 2019

روش صحبت با مشتريان با اثرگذاری عمیق

روش صحبت با مشتريان با اثرگذاری عمیق اين مقاله روشی عملی برای ايجاد ارتباط با مشتريان ارائه می كند.نويسندگان اين مقاله،دايان برن بام و تام لاركين،هر […]
آوریل 17, 2019

چگونه کیفیت خدمات خود را بهبود بخشیم

بهبود كيفيت خدمات كيفيت خدمات،از طريق اثر بر كسب مشتريان جديد و حفظ مشتريان موجود،تاثير مثبت بر سود و افزايش سهم بازار دارد.براي بهبود كيفيت خدمات […]
آوریل 17, 2019

استراتژیهای بازاریابی کششی و بازاریابی رانشی ( دکتر پرویز درگی )

استراتژیهای بازاریابی کششی و بازاریابی رانشی ( دکتر پرویز درگی ) تمام بازاریابیها به دو مقوله تقسیم میشوند : بازاریابی فشار یا رانشی و بازاریابی کششی […]
آوریل 17, 2019

توصیه هایی برای موفقیت در فروش خدمات از زبان پرویز درگی ( بخش اول )

توصیه هایی برای موفقیت در فروش خدمات از زبان پرویز درگی ( بخش اول ) فروش خدمت ، به طور کلی فروش خدمت از فروش کالا […]
آوریل 17, 2019

تفاوت کالا و خدمات ( نوشته ایی از دکتر پرویز درگی )

تفاوت کالا و خدمات ( نوشته ایی از دکتر پرویز درگی ) پنج ویژگی اساسی در تفاوت کالا و خدمات وجود دارد که عبارتند از : […]