آوریل 18, 2019

شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی

شنونده خوب بودن ، یکی از ویژگیهای اساسی فروشندگان حرفه ایی اکثر ما فکر میکنیم که شنوندگان خوبی هستیم ، اما با گوش دادن از سر […]
آوریل 18, 2019

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل

هم اکنون انجامش دهید ، از اندیشه تا عمل افراد بسیار موفق میدانند که زندگی انتخاب عرضه میکند ، شما میتوانید در طول زندگی یک مشاهده […]
آوریل 18, 2019

رشد در خروج از منطقه راحتی ماست

رشد در خروج از منطقه راحتی ماست افراد بسیار موفق میدانند که رشد فقط از راه تدوین هدفهایی محقق خواهد شد که آنان را وادار به […]
آوریل 18, 2019

چند نکته برای موفقیت در مذاکره

چند نکته برای موفقیت در مذاکره مذاکره کردن اصولا فقط برای مذاکره کنندگان نیست ، همه مدیران باید با همکاران و روسا و اعضای تیم و […]
آوریل 18, 2019

ایجاد عادتهای خوب برای پیشرفت در زندگی

ایجاد عادتهای خوب برای پیشرفت در زندگی رشد و پیشرفت ما در زندگی به میزان زیادی به عادتهای ما بستگی دارد ، تغییرات ما در زندگی  […]
آوریل 18, 2019

ساده سازی و متمرکز شدن بر روی اهداف

ساده سازی و متمرکز شدن بر روی اهداف در مورد اهداف شخصی و سازمانی باید تلاش کنیم تا حد امکان این اهداف را ساده کرده و […]
آوریل 18, 2019

قدرت گزینه های کمتر و ایجاد محدودیت

قدرت گزینه های کمتر و ایجاد محدودیت بسیاری از افراد بر مدیریت زمان تمرکز میکنند ، تا با سرعت زیاد زندگی مدرن هماهنگ شوند ، این […]
آوریل 18, 2019

چند نکته مهم از زبان برایان تریسی برای موفقیت ( بخش دوم )

چند نکته مهم از زبان برایان تریسی برای موفقیت ( بخش دوم ) کارخود را با همه تلاش و تعهد صورت دهید مردم بخش عظیمی از […]
آوریل 18, 2019

چند نکته مهم از زبان برایان تریسی برای موفقیت ( بخش اول )

چند نکته مهم از زبان برایان تریسی برای موفقیت ( بخش اول ) در این مقاله چند نکته مهم برای موفقیت را از زبان برایان تریسی […]