مشتریان

آوریل 17, 2019

چهارده مشخصه بزرگترین شرکتهای خدماتی دنی

چهارده مشخصه بزرگترین شرکتهای خدماتی دنیا ( بخش دوم )   مردم تمایل دارند از شرکتهای کوچک خرید کنند مردم علاقه دارند از شرکتهای کوچک خرید […]
آوریل 17, 2019

چهارده مشخصه بزرگترین شرکتهای خدماتی دنیا ( بخش اول )

چهارده مشخصه بزرگترین شرکتهای خدماتی دنیا ( بخش اول )   شرکتها ارائه دهنده خدمات فوق العاده در جهان خصوصیات مشابهی دارند ، شرکتهایی که به […]
فوریه 12, 2019

شاهد مثالهایی از ارتقای تجربه مشتری

یکی از بهترین راه ها برای وفادارسازی مشتریان این است که کاری کنیم لحظه انتخاب آنقدر برای او دلچسب باشد که به مشتری وفادار تبدیل گردد. […]
فوریه 12, 2019

در مواجهه با مشتریان سخت گیر خونسردی خود را حفظ کنید

، وقتی مشتری برآشفته است او از سازمان و اوضاع آن آشفته شده است نه از خود شما بعنوان فروشنده در مواجهه با مشتریان سخت گیر […]